ทวิตเตอร์เปิดตัวฟีเจอร์ “View Count” สามารถดูจำนวนคนเห็นทวิตได้แล้ว | Relevant Audience