มาดูสถิติที่น่าสนใจบน WhatsApp นักการตลาดต้องรู้ก่อนปี 2023 | Relevant Audience